สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลติดต่อกลับให้ครบถ้วน
(ตัวอย่าง 0912345678)
Image

บริษัท แล็บ พลัส จำกัด

ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับระบบ LIS ของคุณ

คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของสภาเทคนิคการแพทย์ เชื่อมต่อเครื่องตรวจวิเคราะห์ได้ทุกยี่ห้อ / บริษัท เชื่อมต่อระบบ HIS ของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ ราคามาตรฐานตรงไปตรงมา ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง มีการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ ของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ให้บริการหลังการขายอย่างเต็มที่ และเต็มใจ ตลอดอายุการใช้งาน

สินค้าและบริการ

ออกแบบและติดตั้ง ระบบสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชน ถึงโรงพยาบาลทั่วไป

โปรแกรม LIS

ปัจจุบัน บริษัท แล็บ พลัส จำกัด ได้พัฒนาปรับปรุงระบบ LIS ของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับการทำงานของห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลได้ทุกขนาด ตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนจนถึงโรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะและความสามารถของโปรแกรม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ LIS ของสภาเทคนิคการแพทย์

โปรแกรมธนาคารเลือด (Blood Bank)

โปรแกรมธนาคารเลือด (Blood Bank) จัดการบริหารคลังเลือด ข้อมูลการบริจาค งานบริการเลือด เรียกดูรายงานและสถิติต่างๆ.

Image

โปรแกรม Lab ออนไลน์

โปรแกรม Lab ออนไลน์ สั่งตรวจ เรียกดูผลตรวจ,ข้อมูลผู้ป่วย,รายงานสถิติต่างๆ ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม รองรับการทำงานผ่านมือถือและแท็บเล็ต.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แล็บ พลัส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ระบบ LIS ) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลชุมชน..

เพื่อทดแทนระบบ LIS จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมากในขณะนั้น โดยใช้ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นสถานที่สำหรับพัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบ LIS ของบริษัทฯ ในช่วงแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และคุณอำนวย  มิ่งขวัญ หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ให้ใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ในการพัฒนาระบบ LIS

Image

ทีมผู้บริหาร

คุณสุรศักดิ์ ศรีโหร

ผู้บริหาร - โปรแกรมเมอร์/ที่ปรึกษา

คุณรณชัย ภู่กำชัย

ผู้บริหาร - ผู้จัดการ/ที่ปรึกษา

รายชื่อ รพ. ที่ติดตั้งใช้งานระบบ LIS

(ข้อมูลบางส่วน จากทั้งหมด 200 โรงพยาบาล)

ของบริษัท แล็บ พลัส จำกัด

Image

ภาคเหนือ

 • โรงพยาบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (HosXP)
 • โรงพยาบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (M-Record)
 • โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (HosXP)
 • โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (HosXP)

 • โรงพยาบาลโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ (HosXP)
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (HosXP)
 • โรงพยาบาลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (HosXP)
 • โรงพยาบาลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (HosXP)

 • โรงพยาบาลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (HosXP)
 • โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (HosXP)
 • โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (โรงพยาบาลพัฒนา HIS เอง)
 • โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (HosXP)

 • โรงพยาบาลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (HosXP)
 • โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (HosXP)
 • โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (Mit-Net)
 • โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (HosXP)

รีวิวจากลูกค้า

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่:

  64/126 หมู่ 12 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

 • เบอร์โทรศัพท์:

  02-1496797

 • แฟกซ์:

  02-1496798

 • Email:

  ronnachai@labplus.co.th