ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletHOSxP
bulletHospital OS
bulletMIS
bulletMRECORD
bulletMit-Net
bulletสภาเทคนิคการแพทย์
bulletสมาคมเทคนิคการแพทย์
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletมาตรฐานระบบ LIS ของสภาเทคนิคการแพทย์
dot
Newsletter

dot
dot
Lab Plus Team Only
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot


Company

        บริษัท แล็บ พลัส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ระบบ LIS ) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อทดแทนระบบ LIS จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมากในขณะนั้น โดยใช้ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นสถานที่สำหรับพัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบ LIS ของบริษัทฯ ในช่วงแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และคุณอำนวย  มิ่งขวัญ หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ให้ใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ในการพัฒนาระบบ LIS

        ปัจจุบัน บริษัท แล็บ พลัส จำกัด ได้พัฒนาปรับปรุงระบบ LIS ของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับการทำงานของห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลได้ทุกขนาด ตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนจนถึงโรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะและความสามารถของโปรแกรม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ LIS ของสภาเทคนิคการแพทย์(ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2555)Copyright © 2013 All Rights Reserved.