สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อมูลติดต่อกลับให้ครบถ้วน
(ตัวอย่าง 0912345678)
Image

บริษัท แล็บ พลัส จำกัด

ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับระบบ LIS ของคุณ

บริษัท แล็บ พลัส จำกัด รับรองคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ISO 13485 คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของสภาเทคนิคการแพทย์ เชื่อมต่อเครื่องตรวจวิเคราะห์ได้ทุกยี่ห้อ / บริษัท เชื่อมต่อระบบ HIS ของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ ราคามาตรฐานตรงไปตรงมา ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง มีการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ ของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ให้บริการหลังการขายอย่างเต็มที่ และเต็มใจ ตลอดอายุการใช้งาน

สินค้าและบริการ

ออกแบบและติดตั้ง ระบบ LIS สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชน ถึงโรงพยาบาลศูนย์

โปรแกรม LIS

ปัจจุบัน บริษัท แล็บ พลัส จำกัด ได้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรม LIS ของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับการทำงานของห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลได้ทุกขนาด รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะและความสามารถของโปรแกรม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบ LIS ของสภาเทคนิคการแพทย์

โปรแกรมธนาคารเลือด (Blood Bank)

โปรแกรมธนาคารเลือด (Blood Bank) จัดการบริหารคลังเลือด ข้อมูลการบริจาค งานบริการเลือด เรียกดูรายงานและสถิติต่างๆ

โปรแกรมแล็บออนไลน์

โปรแกรมแล็บออนไลน์ รองรับการทำงานของห้องปฏิบัติการในส่วน การสั่งตรวจ,เรียกดูผลตรวจ,ข้อมูลผู้ป่วย และออกผลรายงานข้อมูลต่างๆ ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม รองรับการทำงานผ่านมือถือและแท็บเล็ต

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แล็บ พลัส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ระบบ LIS ) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลชุมชน

เพื่อทดแทนระบบ LIS จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมากในขณะนั้น โดยใช้ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นสถานที่สำหรับพัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบ LIS ของบริษัทฯ ในช่วงแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และคุณอำนวย มิ่งขวัญ หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ให้ใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ในการพัฒนาระบบ LIS

นโยบายคุณภาพ

ให้บริการออกแบบ-ติดตั้งระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

วันที่ 02 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 13485:2016 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS)

การดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 13485:2016 นั้น เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐาน สากลมากขึ้น เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มีการทำงานเป็นทีมและ ช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขและป้องกัน ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Image Certificate Image ISO

ทีมผู้บริหาร

คุณสุรศักดิ์ ศรีโหร

Project Manager/กรรมการผู้จัดการ

คุณรณชัย ภู่กำชัย

กรรมการผู้จัดการ

โรงพยาบาลที่ให้บริการ

(ข้อมูลบางส่วน จากทั้งหมด 500 แห่ง)

ข้อมูลของ บริษัท แล็บ พลัส จำกัด

Image

ภาคเหนือ (ทั้งหมด 112 แห่ง)

 • โรงพยาบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (HosXP)
 • โรงพยาบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (M-Record)
 • โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (HosOS)
 • โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (HosXP)

 • โรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (HosXP)
 • โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา อุดรธานี อำเภอเมือ จังหวัดอุดรธานี (Sky Care)
 • โรงพยาบาลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (HosXP)
 • โรงพยาบาลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (HosXP)

 • โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (HIS KNT)
 • โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (HosXP)
 • โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (โรงพยาบาลพัฒนา HIS เอง)
 • โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (HosXP)

 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (HosXP)
 • โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (HosXP)
 • โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (HosXP)
 • โรงพยาบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (Mit-Net)

 • ห้องปฏิบัติการ Alliance International Medical Center สปป. ลาว

รีวิวจากลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่:

  64/126 หมู่ 12 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

 • เบอร์โทรศัพท์:

  02-1496797

 • สายตรงฝ่ายขายและบริการ: 081-6655572
  080-9109007
 • แฟกซ์:

  02-1496798

 • อีเมล:

  ronnachai@labplus.co.th